header banner
Default

Gennemfør intelligente eksperimenter for at forbedre dine Google Ads-kampagner - ZIGT


Wat houdt een Google Ads-experiment in?

VIDEO: NEW Google Ads Experiments Setup
Paid Media Pros

Hoe zet je een Google Ads-experiment op?

VIDEO: How to Create Experiments in Google Ads
XYZ Lab

Stap 1. Inloggen in Google Ads

VIDEO: Google Ads Uitleg: De perfecte Google Ads Campagne (+ 4 Expert Tips💪)
IMGemak

Log in met je Google Ads-account via https://ads.google.com. Klik vervolgens op ‘Alle campagnes’ en ga via het linker navigatiemenu naar ‘Alle experimenten’.

Stap 2. Concept experiment aanmaken

VIDEO: Google Ads campagne optimaliseren: de basis - beginnen met Google Ads in 2021 - Een Pure Handleiding
Pure Internet Marketing, part of ZIGT

Vanuit ‘Alle experimenten’ klik je op de ‘+’, vervolgens op ‘Aangepast experiment’, en dan kies je het juiste campagnetype. Vervolgens krijg je de keuze om een campagne te selecteren waar je het experiment tegen af wil zetten en je moet een naam toewijzen.

Tip: geef het experiment een naam waarmee je het experiment herkent. Bijvoorbeeld: [Campagnenaam] – [hetgeen wat je test] – Test/Experiment

Stap 3. Campagne-instellingen aanpassen

VIDEO: Eerste campagne in Google Ads maken! - Beginnen met Google Ads in 2022 - Een Pure Handleiding
Pure Internet Marketing, part of ZIGT

Vervolgens zul je de campagne-instellingen moeten wijzigen naar hetgeen wat je wil testen. Ga naar het tabblad ‘Instellingen’ en klik op ‘Algemene instellingen’. Hier kun je budgetten, biedstrategieën en andere instellingen aanpassen voor de experimentele campagne.

Stap 4. Experimentdetails instellen

VIDEO: TUTORIEL GOOGLE ADS #1 : Créer une campagne Google Ads - Le guide vidéo de A à Z
Webmarketschool

Selecteer 2 doelen en bepaal hoeveel verkeer je wil toewijzen aan het experiment. Aan te raden is om bij een A/B-test voor 50% te gaan.

Ook bepaal je hier de looptijd van het experiment. Om een goed experiment op te zetten is het aan te raden om een minimale looptijd van 30 dagen in te stellen of minimaal 1.000 vertoningen te behalen. Dit zorgt ervoor dat je genoeg data binnenkrijgt en weloverwogen beslissingen kunt maken.

Let op! Je kunt een experiment niet hervatten nadat je het experiment hebt beëindigd. Denk daarom goed na over de looptijd van een experiment en wat je precies wil testen.

Daarnaast krijg je de optie om synchronisatie aan te zetten tussen het experiment en de originele campagne. Aan te raden is om synchronisatie aan te zetten. Stel, je sluit een zoekwoord uit of je past een tekst aan, dan wordt dat ook doorgevoerd in het experiment.

Dit werkt overigens niet de andere kant op, dus voer wijzigingen altijd door in je originele campagne.

Stap 5. Experiment starten

VIDEO: [TUTO] Comment Créer une Campagne Google Ads de A à Z
Kevin - Affiliation Marketing & Site de Niche

Nadat je alle instellingen hebt ingesteld en gecontroleerd, klik je op de knop ‘Opslaan en starten’ om het experiment te starten. En we zijn live! Na afloop kun je de resultaten analyseren en bepalen of je de wijzigingen in de oorspronkelijke campagne wil doorvoeren.

Experimenten zijn een geweldig hulpmiddel om op een laagdrempelige manier erachter te komen welke wijzigingen een positieve invloed kunnen hebben op jouw lopende campagnes. Blijf daarom testen en kom erachter wat past bij jouw doelen. Veel succes! En mocht je er niet uitkomen, stel hieronder dan gerust je vraag.

Contact?

VIDEO: The 3 Easy (& BEST) Ways to Optimise Your Google Ads Campaign in 2023
Aaron Young | 15,000Hr Google Ads Master

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of kom je graag vrijblijvend in contact? Mail dan gerust naar [email protected].

Sources


Article information

Author: Sara Olson

Last Updated: 1703294641

Views: 945

Rating: 4.4 / 5 (100 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sara Olson

Birthday: 1921-04-28

Address: 48315 Sullivan Mill, South Jessica, AK 91065

Phone: +4690027358747693

Job: Electrician

Hobby: Running, Beer Brewing, Stamp Collecting, Beekeeping, Singing, Juggling, Knitting

Introduction: My name is Sara Olson, I am a spirited, dear, unwavering, risk-taking, intrepid, talented, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.