header banner
Default

Deze landen zijn het meest nieuwsgierig naar cryptocurrencies


Als je dit leest, dan komt dat vermoedelijk omdat je in een Westers land woont – en waarschijnlijk in Nederland of België. Maar de interesse in cryptocurrencies in sommige andere landen ligt nog veel hoger dan hier.

Crypto in Nigeria is populair

VIDEO: 10 toplanden voor crypto-investeerders: ZERO Crypto Tax
Wealthy Expat

Dat verklaarde CoinGecko-medeoprichter Bobby Ong in een interview met Bloomberg. Je zou verwachten dat de landen met de sterkste economieën het meest geïnteresseerd zijn, maar dat blijkt niet zo het geval te zijn. In Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten (U.A.E) en Singapore is de interesse namelijk veel groter.

CoinGecko onderzocht volgens de zakenkrant het zoekvolume van zes populaire Engelse zoektermen, waaronder ‘buy crypto’ en ‘invest in crypto’. In een index scoren de drie landen respectievelijk 371, 270 en 261 punten. Ter vergelijking; Ierland is het enige EU-land in de korte index en scoort 154 punten. Daarmee belandt het op de dertiende plek.

Wel scoort het Verenigd Koninkrijk relatief hoog net 198 punten. Dat is genoeg voor de vijfde plaats. Australië en Canada doen het ook goed met 218 en 192 punten.

Verder mag benadrukt worden dat het onderzoek is gebaseerd op Engelse zoektermen, terwijl niet in ieder land het zoekgedrag in het Engels even groot is. Opvallend is dat sommige minder welvarende landen erg hoog scoren, zoals Georgië, Libanon en Pakistan. In deze landen zul je minder mensen vinden die in het Engels zoeken, deze scores zijn dus bijzonder hoog.

De interesse in cryptocurrencies is in Nigeria verreweg het grootst. Bron: Bloomberg

Overheid Nigeria is alsnog streng

VIDEO: DEZE landen kopen en gebruiken vandaag ZWAAR Crypto!
My Financial Friend

Nigeria staat bekend om de hoge adoptiepercentages van cryptocurrencies. Maar liefst 35% van de bevolking investeert volgens een onderzoek in crypto. Een belangrijke factor daarin is dat financiële dienstverleners er minder vertegenwoordigd zijn, maar ook de hoge werkloosheid en inflatie spelen een grote rol.

De interesse lijkt vooral vanuit de bevolking te komen. De Nigeriaanse overheid is namelijk helemaal geen fan van crypto en heeft een algeheel verbod op het verlenen van crypto-diensten aangekondigd. Tegelijkertijd heeft de centrale bank van het land de eNaira-aangekondigd, de allereerste cryptocurrency van een centrale bank. Dat noemen we ook wel een Central Bank Digital Currency (CBDC), iets waar bijna elk land ter wereld al aan werkt.

Ondertussen is Singapore één van de beste plekken om te investeren in crypto. De regulatie is daar namelijk erg constructief.

Post Views: 6

Sources


Article information

Author: Troy Cline

Last Updated: 1704510362

Views: 560

Rating: 3.7 / 5 (64 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Troy Cline

Birthday: 2009-07-11

Address: 687 David Light Suite 928, Lake Carrie, WV 72361

Phone: +4137864782374123

Job: Article Writer

Hobby: Geocaching, Beekeeping, Backpacking, Embroidery, Camping, Crochet, Knitting

Introduction: My name is Troy Cline, I am a apt, fearless, rare, expert, accomplished, radiant, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.