header banner
Default

De Nederlandse slachtoffer verliest een rechtszaak: Bitcoin Meester moet betalen


Een gebruiker van het Nederlandse crypto-platform Bitcoin Meester kreeg vorig jaar te maken met een hack. De Nederlandse crypto-investeerder in kwestie zag zijn/haar wallet leeglopen. Bitcoin Meester wordt nu door de rechtbank gedwongen om de schade grotendeels te vergoeden. Dat blijkt uit een vonnis dat op 8 september werd gepubliceerd.

Kerstcadeautje 🎁 PostNL’s laatste Crypto Stamp 2 nog beperkt beschikbaar voor €9,25 Advertentie PostNL

Crypto hack bij Bitcoin Meester leidt tot aanklacht

VIDEO:

Op 8 september publiceerde de rechtbank van Amsterdam het vonnis van de zaak tussen een consument-gebruiker van Bitcoin Meester enerzijds en de exploitant van het crypto-platform, Coin Meester, anderzijds.

Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te delen. Op 25 mei 2022 hebben hackers toegang weten te verkrijgen tot het e-mailaccount van de betreffende crypto-gebruiker. Vervolgens hebben ze Coin Meester verzocht om het wachtwoord van het bijbehorende crypto-account te wijzigen.

In reactie aan Crypto Insiders legt de advocaat van het slachtoffer, Tim van Riessen, de gevolgen uit:

“Het account van eiser is gehackt door onbevoegden waarna diens gehele digiwallet – met daar in Bitcoins en meerdere altcoins – leeg werd geroofd.”

Destijds stond de totale waarde van de gestolen crypto, waaronder bitcoin, gelijk aan 4.218 euro.

Het slachtoffer heeft vervolgens Coin Meester aansprakelijk gesteld wegens de geleden schade. Coin Meester zou volgens de getroffen klant tekort geschoten zijn in de nakoming van haar verplichting de cryptomunten voor de klant te bewaren en uitsluitend te verkopen indien het opdracht hiervoor krijgt vanuit de klant zelf.

Ook zou Coin Meester volgens de gebruiker tekort hebben geschoten door als voorgestelde beveiligingsoptie de mogelijkheid van identificatie per e-mail te gebruiken

Coin Meester schoot in de verdediging door te stellen dat ze geen overeenkomst tot opdracht waren aangegaan, maar eerder een overeenkomst voor gebruik. Bovendien is het argument op tafel gelegd dat ze hebben voldaan aan haar beveiligingsverplichting door twee veilige inlogmanieren aan te bieden.

Vonnis: Geleden crypto schade moet vergoed worden

VIDEO:

De gebruikte argumenten van Coin Meester worden echter niet aanvaard. De rechtbank heeft namelijk geoordeeld dat de primaire taak van Coin Meester gelegen is in het bewaren, inwisselen en verkopen van crypto enkel in opdracht van de klanten. Aangezien de transactie binnen dit verhaal is verlopen zonder de opdrachtgeving van de klant, wordt Coin Meester aansprakelijk gesteld voor het verlies.

Onderaan de streep wordt Coin Meester verplicht om 90 procent van de door de klant geleden schade te vergoeden. Dit komt neer op een totaalbedrag van 3.796,20 euro.

Reactie Bitcoin Meester

VIDEO:

In een reactie aan Crypto Insiders heeft Bitcoin Meester aangegeven dat het momenteel het vonnis bestudeert met zijn juridische adviseurs en overweegt om in hoger beroep te gaan. Op de vraag of het incident ook een risico vormt voor andere gebruikers antwoordde het bedrijf:

“Dit incident heeft geen consequenties voor andere gebruikers. […] Er heeft een incident plaatsgevonden bij een van onze gebruikers.”

Post Views: 149

Sources


Article information

Author: Katherine Reyes

Last Updated: 1703111042

Views: 1090

Rating: 3.6 / 5 (93 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Katherine Reyes

Birthday: 2015-05-30

Address: 034 Carrie Overpass Suite 729, Port Thomas, OH 39783

Phone: +3633768869973815

Job: Phlebotomist

Hobby: Painting, Photography, Snowboarding, Role-Playing Games, Animation, Camping, Wildlife Photography

Introduction: My name is Katherine Reyes, I am a welcoming, Colorful, resolute, honest, risk-taking, esteemed, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.