Voor het eerst in de geschiedenis zijn de Belgen, met een mediaanvermogen van zo’n 228.594 euro, het rijkste volk ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse Global Wealth rapport van de bank Credit Suisse, nu opgegaan in UBS. Econoom Geert Noels heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop de lijst is samengesteld. "Als men alles wat de staat bezit zou meetellen, ziet de ranking er compleet anders uit."

Zo’n 228.594 euro. Dat is het mediaanvermogen van de Belg. Daarmee zijn inwoners van ons land, volgens het jaarlijkse Global Wealth rapport van de bank Credit Suisse, de rijksten ter wereld. 

Allereerst: wat is dat mediaanvermogen precies, en wat is het verschil met het gemiddeld vermogen?

"Het mediaanvermogen splitst het vermogen op in twee gelijke groepen van de bevolking", legt econoom Geert Noels uit. "De helft van de volwassenen bezit in dat geval meer dan de mediaan, en de andere helft minder." De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt van klein naar groot. 

"Stel het dus niet gelijk aan het gemiddeld vermogen, waar bijvoorbeeld een hoopje rijken en een brede groep armen het cijfer vertekenen." Volgens Noels is de mediaan de meest accurate manier om de berekening te maken. 

Het mediaanvermogen is dus een ding, het gemiddeld inkomen is iets anders. Dat blijkt ook uit de ranking van de Zwitserse bank. "Op de lijst van het gemiddeld inkomen staat de Belg maar op de 11e plaats. Daar prijken Zwitserland en de Verenigde Staten bovenaan."

"Het is trouwens opmerkelijk dat het verschil tussen onze plek in de ranking van de mediaan zo groot is met die van het gemiddelde. Daarmee mogen we concluderen dat de rijkdom in ons land niet zo geconcentreerd is", aldus Noels. 

Bedenking bij berekening

Hoe heeft de bank Credit Suisse, intussen door problemen opgegaan in UBS, dat mediaanvermogen eigenlijk berekend? De lijst houdt volgens de econoom rekening met drie verschillende zaken: de spaarcenten van de Belg (inclusief aandelen en obligaties), het vastgoed en de schulden

Als men alles wat de staat bezit zou meetellen, ziet de ranking er compleet anders uit

De hoge overheidsschuld, waar België mee kampt, telt dus niet mee. "Landen waarvan de overheid veel bezit, zoals Noorwegen, worden niet echt correct weerspiegeld in de lijst", meent Noels. "De Noor is via zijn overheid zo'n miljoen euro rijk. Een gigantisch bedrag dat jaar na jaar toeneemt. De rijkdom van het land is veruit het hoogst van alle landen per inwoner."

"Zelfs niet in de top vijf"

Conclusie: de Belgen zijn niet écht de rijksten ter wereld, zo zegt Noels. "Als we de berekening opnieuw zouden doen met alles wat de staat heeft opgebouwd, komen we zelfs niet in de top vijf."

Volgens hem zullen Zwitserland en Nederland voor ons staan. Ook het land Luxemburg, dat niet is opgenomen in de ranking, staat in de meeste berekeningen in de top drie. "De uitkomst van de lijst klinkt dus mooi, maar er zijn toch heel wat kanttekeningen bij te maken", besluit de econoom. 

BELUISTER - Het hele gesprek met econoom Geert Noels in "De ochtend" op Radio 1: